Diakonia Liturgiczna

Kraśniańska Elżbieta 
Krzepisz Małgorzata
Muzyka Beata
Podgórniak Anna
Sowiecka Marta
Stachów Anna
Stachów Joanna
Szmigielska Magdalena
Tutaj Urszula