Grupa Duchowej Adopcji

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego - 2018  
  1. Jaceniuk Zofia
  2. Roch Adela
  3. Łukaszuk Helena
  4. Zenkner Maria 
  5. Bużdygan Agnieszka
  6. Zielona Teresa
  7. Stachów Wanda
  8. Ankutowicz Władysława
  9. Sowiecka Marta
  10. Ks. Grzegorz Ropiak