koło misyjne

Lista członków koła misyjnego 

1. Blanka Bużdygan 

2. Oskar Hajduk 


 
Spotkania koła misyjnego odbywają się w kościele w

Parszowicach w każdy I poniedziałek miesiąca po Mszy św.