Parafialny Zespół Caritas

Lista członków parafialnego zespołu Caritas przy parafii p.w. Narodzenia NMP w Wielowsi

  1.  Myśków Marcin 
  2. Sowiecka Marta 
  3. Szmigielska Magdalena 
  4. Majewski Bronisław 
  5. Nowak Bogusława
  6. Hajduk Edyta 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2018

 

Parafia Wielowieś objęła pomocą żywnościową 76 osób – mieszkańców Wielowsi, Parszowic i Redlic.

W okresie od października 2018 roku do czerwca 2019 roku pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących w formie paczek.

Żywność - 21 produktów: 2868,75 kilogramów i 825 litrów czyli 456 paczek - została rozdana parafianom.