Schola parafialna

Uwaga !!!


Jeśli chcesz podzielić sie talentami jakie otrzymałaś od Boga i jeśli chcesz chwalić Boga śpiewem, dołącz do scholi parafialnej. 

Lista osób śpiewających w scholi parafialnej 

  1. Bednarz Anna
  2. Kraśniańska Joanna
  3. Szmigielska Alicja
  4. Jasinowska Marta
  5. Jaremko Martyna
  6. Nowak Alicja 
  7. Małgorzata Stachów 
  8. Maja Mazur 
  9. Lilianna Szmigielska 


Próby scholi 


Piątek - g. 18.00