Służba liturgiczna

Honorowa Służba Liturgiczna

 1. Myśków Marcin
 2. Nowak Krzysztof
 3. Pasternak Bartosz
 4. Pietraszkiewicz Władysław
 5. Szmigielski Grzegorz
 6. Wołoszyn Piotr
 7. Koselarz Łukasz 

Służba Liturgiczna - Wielowieś

 1. Andrzej Bednarz
 

Honorowa Służba Liturgiczna - Parszowice 

1. Adam Pińczuk 
2. Zbigniew Wozowczyk 
3. Andrzej Tas 
4. Krzysztof Droń 

Służba Liturgiczna - Parszowice

 1. Głodny Mateusz
 2. Herejczak Przemysław
 3. Droń Kacper
 4. Klimaszewski Mateusz
 5. Jan Klimaszewski 
 6. Adrian Duda